Tin nổi bật

CÙNG MASTERISE HOMES PHÂN TÍCH 3 NGUYÊN TẮC ĐẦU TƯ THÔNG MINH MÙA DỊCH

3 NGUYÊN TẮC ĐẦU TƯ THÔNG MINH MÙA DỊCH

(English caption below)

• Luôn chủ động lên kế hoạch tài chính hợp lý
• Có những khoản dự phòng để đối phó với tình huống bất ngờ
• Nghiên cứu xây dựng danh mục đầu tư bền vững
Là 3 lời khuyên từ ông Jason Turnbull, một trong những chuyên gia tại Masterise Homes, để bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu kế hoạch đầu tư thông minh – ngay cả trong giai đoạn nhiều biến động của đại dịch.
Cùng theo dõi video để nghe thêm những chia sẻ từ chuyên gia về cách Masterise Homes cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đầu tư thông minh, bền vững có thể mang lại lợi nhuận trong tương lai.

3 INVESTMENT STRATEGIES TO RIDE OUT THE PANDEMIC

• Always proactively develop a financial plan
• Plan for the unexpected
• Research thoroughly to build a sustainable investment portfolio
Discover 3 investment strategies from Jason Turnbull, one of our #Mastery experts at Masterise Homes. Anyone can get started with a smart investment plan – even during these times of uncertainty.

Also in the video, our expert shared how Masterise Homes always provides customers with smart, sustainable investment products that can expect future returns.