Tin nổi bật

CÙNG MASTERISE HOMES “SỐNG XỨNG TẦM – VỮNG TƯƠNG LAI”

CÙNG MASTERISE HOMES “SỐNG XỨNG TẦM – VỮNG TƯƠNG LAI”

(English caption below)

Những giá trị khác biệt Masterise Homes tạo ra không chỉ là giá trị vượt thời gian của những dự án mà còn là dịch vụ và đặc quyền vượt kỳ vọng. “Sống Xứng tầm – Vững Tương lai” vì thế đã ra đời, minh chứng cho giá trị khác biệt chỉ có tại Masterise Homes:

✅ Tặng gói Bảo hiểm Đặc quyền Manulife với hợp đồng giá trị 0.8% giá trị BĐS cho năm đầu tiên

✅ Quyền lợi bảo hiểm được thiết kế “đo ni đóng giày” cho từng khách hàng

✅ Bảo vệ gia đình và tài sản lên đến 70 lần phí đóng hàng năm

Áp dụng từ ngày 01/10/2021 – 31/12/2021 với tất cả khách hàng giao dịch thành công các dự án phát triển bởi Masterise Homes.

Liên hệ Masterise Homes để nhận tư vấn về chương trình:

📞 0889 688 688

——-

“FOR THE ULTIMATE PEACE OF MIND” PROGRAM BY MASTERISE HOMES

The differentiation of Masterise Homes is not only the timeless value of our projects but also the excellent customer services that exceed expectations. “For the Ultimate Peace of Mind” has gone beyond a customer appreciation program to become a sustainable solution of Masterise Homes with one-of-a-kind privileges:

✅ Manulife Privilege Insurance Package with contract value at 0.8% of property value in the first year

✅ Insurance benefits are tailor-made for each customer

✅ Protect your family and assets with coverage of up to 70 times the annual fee

Available starting October 1, 2021 until December 31, 2021 to any customer who made a successful purchase of projects developed by Masterise Homes.

Contact Masterise Homes for more information: 📞 0889 688 688