TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

MASTERISE HOMES HÀNH TRÌNH CHUNG TAY ĐẨY LÙI COVID-19

MASTERISE HOMES HÀNH TRÌNH CHUNG TAY ĐẨY LÙI COVID-19

ĐẾN TẬN HẺM SÂU, KHU TRỌ ĐỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

(English caption below)

Sau 2 tuần triển khai, hàng ngàn phần quà ý nghĩa trong đợt 2 của “Giữ Tổ ấm giữa đại dịch” đã được trao tận tay các gia đình khó khăn. Phần lớn lao động trong danh sách cần hỗ trợ sinh sống trong các con hẻm nhỏ, xe lớn khó vào, các khu trọ mỗi phòng vỏn vẹn hơn chục m2.
Khi được hỏi đi hỗ trợ mùa dịch có thấy sợ không, thành viên tình nguyện tham gia “Giữ Tổ ấm giữa đại dịch” cười xòa: “Cả đoàn đã rất cẩn thận tuân thủ quy tắc 5K, cố gắng giữ an toàn hết sức có thể. Ai cũng sợ thì ai giúp bà con!”

Hành trình Trao Yêu Thương – Giữ Tổ Ấm vẫn đang tiếp tục để mục tiêu tới tháng 9 hoàn tất hỗ trợ 10.000 lao động gặp khó khăn do đại dịch.

—-

MEANINGFUL MOMENTS OF MASTERISE GROUP’S JOURNEY TO SUPPORT VULNERABLE PEOPLE IN COVID-19 HOT SPOTS

After 2 weeks of implementation, thousands of meaningful gifts in the 2nd phase of “Protecting Homes amid the pandemic” have been delivered to families in need who live in small alleys. The ‘homes’ of these workers are just around ten square meters, yet they can barely afford their monthly rental fee due to the impact from Covid-19 social distancing.
When asked if they were afraid to go to support the community amid the pandemic, the volunteers participating in the program said: “We are very careful to follow the 5K rule, trying to stay safe as much as possible. If everyone is afraid then who will help the vulnerable people?”

The meaningful journey of Masterise Group is ongoing and will reach its target to support 10,000 families by mid-September.

Masterise Homes