TRI ÂN TRUYỀN THÔNG

THE MASTER OF LIVING SHOW THÁNG 9/2021

THE MASTER OF LIVING SHOW THÁNG 9/2021

(English caption below)

THE MASTER OF LIVING SHOW – TẬP ĐẶC BIỆT: KHƠI NGUỒN CẢM HỨNG SỐNG

Sống không chỉ đơn thuần là tồn tại. Vì thế chúng ta luôn cần một nguồn cảm hứng tốt đẹp để sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Làm thế nào để khơi nguồn cảm hứng sống?
Hãy cùng tham gia vào buổi trò chuyện thân mật giữa ca sỹ Hà Anh Tuấn và ông Youssef Akila, Giám đốc khối Thiết Kế, Masterise Homes.
Đón xem trên kênh Facebook và Youtube của Masterise Homes:
20:00 | Thứ Ba | 28.09.2021

THE MASTER OF LIVING SHOW – SPECIAL EPISODE: THE LIVING INSPIRATION

Living is not just existing. So how can we have meaningful life?
We always need the living inspiration.
Let’s join the interesting conversation between singer Ha Anh Tuan and Mr. Youssef Akila, Head of Design, Masterise Homes to find your answer.
Coming soon at Masterise Homes Facebook & Youtube Channel:
20:00 | Tuesday | 28.09.2021
Watch the episode 5 again: Smart Investment