Thông tin quy hoạch

Hình ảnh công trường Đại Học Fullbright của Newtecon tại TP. Thủ Đức

18/09/2021

Khi trường đi vào hoạt động sẽ có rất nhiều gia đình giàu của cả nước có sẽ cho con cái đi học ở đâu, ➡➡Nhiều gia đình sẽ có khuynh hướng chọn...

Cầu Long Đại đòn bẩy tiềm năng tăng giá Masteri Centre Point

18/09/2021

Cùng Masteri Centre Point tìm hiều về tầm quan trọng của việc xây dựng Cầu Long Đại, góp phấn thúc đẩy kinh tế đô thị văn minh hiện đại tại TP. Thủ...